Bible - Starý Zákon - Tora
studijní část
Ba-midbar / kniha Numeri

česká a hebrejská verze

       Audio & Video. Max Blaustein (Karel Skalický) vám odmítl přístup na svůj web Erec a proto od léta 2012 stahujte, prosím, přímo z Kešetu. Přehled sider (paršajot) pro vaši orientaci zachováváme - berte ho, prosím, jen jako tabulkový přehled ... Pokusíme se časem také doplnit i hebrejské paršajot (videa)
              Jak studovat texty? - Vzorová ukázka

  Bamidbar - Numeri
 1. Bemidbar 4M 1,1-4,20
 2. Naso 4M 4,21-7,89
 3. Behalotecha 4M 8,1-12,16
 4. Šelach-lecha 4M 13,1-15,41
 5. Korach 4M 16,1-18,32
 6. Chukat 4M 19,1-22,1
 7. Balak 4M 22,2-25,9
 8. Pinchas 4M 25,10-30,1
 9. Matot 4M 30,2-32,42
 10. Masej 4M 33,1-36,13
Lamedwaw 2007