Bible - Starý Zákon - Tora
studijní část
česká a hebrejská verze

       Audio & Video. Během "života" Lamedwaw došlo k požehnané "fůzi" s jinak maličko militantním portálem eretz.cz A jak je psáno - "Pouštěj chléb svůj po vodě..", nakonec to přineslo plody dvojí. Zatímco myspace zlikvidoval všechna "naše" audia, můžete bibli poslouchat rychle a pohodlně přímo na eretz.cz. Přehled sider (paršajot) pro vaši orientaci zachováváme - berte ji, prosím, jen jako tabulkový přehled Prolink na eretz zde
Přímé linky jsou uvedeny u jednotlivých biblických oddílů (paršajot). Kliknutím na příslušný odíl se vám spustí přímo audio streamované na portál www.eretz.cz
  Berešit - Genesis
 1. Berešit 1M 1,1-6.8
 2. Noach 1M 6,9-11,32
 3. Lech lecha 1M 12,1-17,27
 4. Vajera 1M 18,1-22,24
 5. Chaje Sara 1M 23,1-25,18
 6. Toldot 1M 25,19-28,9
 7. Vajece 1M 28,10-32,3
 8. Vajišlach 1M 32,4-36,43
 9. Vaješev 1M 37,1-40,23
 10. Mikec 1M 41,1-44,17
 11. Vajigaš 1M 44,18-47,27
 12. Vajechi 1M 47,28-50,26

       Komentáře a příběhy k jednoltivým paršajot najdete u nás na LW zde
       Anglo-hebrejský text i s komentáři Rašiho (Chumash with Rashi) najdete zde
Lamedwaw 2007