Daniel (česky) - A

Všimněte si, prosím, že v hebrejské bibli nepatří Daniel mezi proroky, ale je považován mezi *chtuvim, spolu se šesti svátečními svitky, Ezrou, Nehemiou a knihami Kronik... A takto také - totiž jako inspirativní vyprávění s množstvím pozoruhodných příběhů - ho tóra tlumočí

Příběhy Daniele - česky
  1. Obraz železa a hlíny ... stahuj
  2. Mládenci v peci ohnivé ... stahuj
  3. Mene tekel, V jámě lvové ... stahuj
  4. Čtyři šelmy, skopec a kozel ... stahuj
  5. Časy a částky časů ... stahuj

Originální text knihy si lze poslechnout      zde

Příjemné přemítání
(Sijum knihy Daniel proběhl 21. adar 5770)
Lamedwaw 2007