Bible - Starý Zákon - Tora
studijní část
Devarim / kniha Deuteronomium
česká a hebrejská verze

       Audio & Video."Pouštěj chléb svůj po vodě..", audia můžete poslouchat rychle a pohodlně přímo na eretz.cz. Přehled sider (paršajot) pro vaši orientaci zachováváme - berte ji, prosím, jen jako tabulkový přehled Prolink na eretz zde Aktivací (kliknutím) přímo na linky uvedené níže, začnete poslouchat a stahovat od nás z Kešetu... Pokusíme se časem také doplnit i hebrejské paršajot (videa)

  Dvarim - Deuteronomium
 1. Dvarim 5M 1,1-3,22
 2. Vaetchanan 5M 3,23-7,11
 3. Ekev 5M 7,12-11,25
 4. Ree 5M 11,26-16,17
 5. Šoftim 5M 16,18-21,9
 6. Ki tece 5M 21,10-25,19
 7. Ki tavo 5M 26,1-29,8
 8. Nicavim 5M 29,9-30,20
 9. Vajelech 5M 31,1-31,30
 10. Haazinu 5M 32,1- 32,52
 11. We zot ha bracha 33,1-34,10
Lamedwaw 2007