Hallel

Šest radostných žalmů, jimiž si zdobíme většinu svátků, najdete v řadě hudebních zpracování (buď jednotlivě anebo i v celku) na nejrůznějších CD-roms a snad i na youtube… Jeho hebrejskou verzi v našem siduru Adir ba-marom si nalistujte na stránkách 495-9; -- My se zde na LW pokusíme a) přinést těm, kdo jsou s hebrejštinou teprve na začátku alespoň jeho atmossféru v češtině spolu s hudební verzí modlitby *Alejnu b) studentům jeho česko-hebrejskou verzi a c) vám pokročilým a disponujícícm sidurem „Adir ba-marom“ i hebrejsky. Ovšem bez kantilace (správného synagogálního nápěvu). To základní o Hallelu najdete na netu , prožít si ho musíte samozřejmě sami. (baruch ha-Šem) Příjemný poslech. Vzhledem k tomu, že je to "dárkové" a nadstandardní čtení, umístili jsme ho prozatím pouze na immem.com
  1. První část    Poslech modliteb (česky)        Audi (10:40)    chewra.com    
  2. Druhá část   Hebrejsko-český text           Audi    (připravujeme)
  3. Třetí část     Hebrejsky                     Audi    (připravujeme)
  4. Čtvrtá část   Hallel - jeho příběh a mystika         Audi    (připravujeme)
             (Časem /bs*d/ i na CD-ROM )
   Podaří-li se propojení se serverem eretz.cz - budete moci pohodlněji stahovat
v době co nejbližší
             Včas vás upozorníme - prozatím jen na imeem.com
Lamedwaw 2007