Lekce 88b : Syntax ii. - první předložky (procvičení)      ii.část
Lekci si stáhnete zde ..... jak k poslechu, tak i na disk (podle typu přehrávače)

  • Studijní text otevřete v novém okně (Děkujeme české redakci slovníku Davar)


    Větná skladba - neboli syntax - někoho to děsí, vás nemusí. Hebrejština je laskavá a prastará, má smysl pro barvu a pro barevnost jazyka, ale žádné velké komplikace během vytváření souvětí nezná. Chce se s námi dorozumět ... Důležité je všimnout si nejrůznějších odstínů jazyka (i předložek), pro budoucí práci s biblickým textem. Abychom dokázali posoudit všechny významové varianty a *taamim (příchutě).

    Chvíli vyčkejte, pokud se Vám neobjeví přehrávač audio souborů kliknete zde

    feder 04-08 L-88b.mp3 - kopl
  • Lamedwaw 2007