Kniha Judit čili O Juditě

Apokryfní kniha Judit v audio podání. Vedle událostí obsažených v Knihách Makabejských a několika dohadů (spíše snah dokázat), že Chanuka je tak nějak schovaná dokonce i v textu tanachu, je Chanuka v bibli jen těžko "dohledatelná". Je to tedy "apokryf"? Tomu se věnujeme na celé chanukové stránce a proto se také narodilo toto seznámení s "poctivým" biblickým apokryfem.
Text není příliš rozsáhlý, přesto jsme ho rozdělili do několika zhruba dvacetiminutových bloků. Příjemný poslech. Vzhledem k tomu, že je to "dárkové" a nadstandardní čtení, umístili jsme ho prozatím pouze na immem.com
  1. První část    Holofernes a Achior        Audi (15:50)       
  2. Druhá část   Judit u Holoferna           Audi    (21:50)
  3. Třetí část     Porážka, píseň, závěr      Audi   (23:10)
  4. Čtvrtá část    Apokryf versus tradice     Audi     (připrvujeme)
             (Časem /bs*d/ i na CD-ROM )
   Podaří-li se propojení se serverem eretz.cz - budete moci pohodlněji stahovat
v době co nejbližší
             Včas vás upozorníme - prozatím jen na imeem.com
Lamedwaw 2007