Kelim - judaica

Hebrejské slůvko kli /kelim/ znamená náčiní. Podíváme-li se do tóry, Moše, rabejnu, dostává pokyn nachystat nejen stánek Úmluvy, ale i určitá "nářadí"; Nechceme v této sekci našeho portálu řešit pouze jenom otazníky (i mystické) okolo *menory, umyvadla, oltáře a stánku - ačkoli, víte proč jsou rozměry oltáře 5 na 5 na 3 ? Protože 13 je "Echad" ...
        Rádi bychom jen vysvětlili, co všechno symbolizuje a reprezentuje to, čím si dnešní žid naplňuje nejen svoji domácnost, ale zejména svoji Cestu (halachu) tímto vesmírem. tj. cestu ke Vznešenému. Začneme *cicitlachim, podíváme se na *talit a budeme pokračovat v poznávání Krásy s pomocí Nebes dál a dál...
P.s. - vaše dotazy směřujte na Fórum anebo na mejl: j.achab@volny.cz - Děkujeme.
  1. Cicit - třepení plné symbolů
  2. Židovský kalendář
  3. Kašrut , rituální "nečistota", krev, milchig a flašig ...
  4. Tefilin (modlitební řemíky) - něco o jejich symbolech
Lamedwaw 2007