Lamedvav cadikim - Lamedvavnikes

Příběh o lamed-waw cadikim - tedy 36 spravedlivých, kteří v každé lidské generaci udržují skrze své zásluhy veškeré vesmíry při životě a v chodu, je v chasidkém prostředí (a v jidiškajt vůbec) velice rozšířený. Kolik je na něm pravdy, jaké má zhruba kořeny, odkud kam až sahá - to se vám pokusíme maličko naznačit v této sekci.
Upozornění - bez absolvování Symboliky hebrejských znaků a bez znalosti základních pravidel gematrie a notarikonu, vám budou následující příspěvky připadat hodně "ujeté"...
  1. Nashledanou a potom vítejte (gematrie) - *audi
  2. Člověče, kde jsi ? (lamedwaw cadikim) - *audi
  3. Ajeka Adam ? (lamedwaw cadikim) - *vid
  4. Gematriot 01 (gemt. tov, brit, lamedwaw) - *vid
Lamedwaw 2007