Bible - Starý Zákon - Tora
studijní část
česká a hebrejská verze

       Audio & Video. Během "života" Lamedwaw došlo k požehnané "fůzi" s jinak maličko militantním portálem eretz.cz A jak je psáno - "Pouštěj chléb svůj po vodě..", nakonec to přineslo plody dvojí. Zatímco myspace zlikvidoval všechna "naše" audia, můžete bibli poslouchat rychle a pohodlně přímo na eretz.cz. Přehled sider (paršajot) pro vaši orientaci zachováváme - berte ji, prosím, jen jako tabulkový přehled Prolink na eretz zde

  Šemot - 2. kniha Mojžíšova - EXODUS
 1. 01 Šemot 2M 1,1-6,1
 2.       Šemot       hebrejsky
 3. 02 Wa-era 2M 6,2-9,35
 4.       Wa-era       hebrejsky
 5. 03 Bo 2M 10,1-13,16
 6. 04 Bešal 2M 13,17-17,16
 7. 05 Jetro 2M 18,1-20,23
 8. 06 Mišpa 2M 21,1-24,18
 9. 07 Truma 2M 25,1-27,19
 10. 08 Tecave 2M 27,20-30,10
 11. 09 Ki tiso 2M 30,11-34,35
 12. 10 Vajakhel 2M 35,1-38,20
 13. 11 Pekudej 2M 38,21-40,38
Lamedwaw 2007