Patach Elijahu - sefirot

Rav Šimeon bar Jochaj vysvětluje jednoduchý princip sefirot, které je vhodné chápat nikoli jako nějakou "super-kabalu", ale jen jako vesmírný princip. A vidět celý ten sefirotický žebřík i okolo sebe, ve své přirozenosti, protože není ničím jiným, než přirozeností vesmíru ...
P.s. - vaše dotazy směřujte na na mejl: achabisko@gmail.com - Děkujeme.
  1. Několik slov      01 - česky - (video 9:02)
  2. Patach ...      02 - první část meditace - (video 3:13)
  3. Patach ...      03 - druhá část meditace - (video 4:24)

Lamedwaw 2007