Šir ha-širim


Kniha, báseň, píseň? Text, který nedává spát celým generacím... pokusíme se mu věnovat.
Je jí věnována téměř větší řada rozborů, studií či překladů, než kolik věnovala jidiškajt Sefer Jecira. Není bez zajímavosti sledovat právě na příkladu Velepísně, jak se křesťanství postupně dogmatizovalo , protože ještě Origenes vnímá její symboliku a obrazy silně pod židovským vlivem, ale čím dál blíže k datumu, které píšeme dnes, je Píseň písní "christianizována". I tomu se pokusíme časem věnovat, ale není nic špatného vnímat ji například i jako jakési starozákonní erotické čtení. Eros není nic nečistého, ale i na jeho křídlech je třeba vystoupat výš. Chcete-li stoupejte s námi ...

  1. Český text Velepísně (audio) si můžete stáhnout -- zde
Lamedwaw 2007