Sfirat ha-omer
  1. Sfirat omer - Počítání omeru - úvodní video (5:40)
  2. Tajemství omeru - fejeton - text na Shekelu
  3. Sfirat omer Kabala omeru - video (6:50) Pomůcka pro následující audio
  4. Sfirat omer Kabala omeru - audio (20:40)
  5. Sfirat omer Padesát bran moudrosti - audio (18:40)

  6. Vlastní požehnání Sfirat ha-omer - video (3:40) -- PDF text k dispozici
  7. Ana be-choach - text modlitby video (2:30) český text
  8. Jednoduchá meditační pomůcka - video (4:20) Kvality (midot) sedmi týdnů
  9. Ha-rachaman ; dokončení předchozí meditace - video (7:40) K tématu Chrámu
  10. Tabulka patriarchů ; ke stažení a meditaci - word/pdf (funkční)
  11. Tabulka sefirot ; ke stažení a meditaci - word/pdf (funkční)
  12. 49 bran omerového žalmu 67 ...

  13. Lag ba-omer (přímý link) ...

Omerové modlitby si můžete poslechnout a zároveň sledovat zde
Upozornění : funkční jsou prozatím jen prolinky s uvedenou stopáží
Lamedwaw 2007