Sfirat ha-omer
 1. Sfirat omer - Počítání omeru - úvodní video (5:40)
 2. Tajemství omeru - fejeton - text na Shekelu
 3. Sfirat omer Kabala omeru - video (6:50) Pomůcka pro následující audio
 4. Sfirat omer Kabala omeru - audio (20:40)
 5. Sfirat omer Padesát bran moudrosti - audio (18:40)

 6. Vlastní požehnání Sfirat ha-omer - video (3:40) -- PDF text k dispozici
 7. Ana be-choach - text modlitby video (2:30) český text
 8. Jednoduchá meditační pomůcka - video (4:20) Kvality (midot) sedmi týdnů
 9. Ha-rachaman ; dokončení předchozí meditace - video (7:40) K tématu Chrámu
 10. Tabulka patriarchů ; ke stažení a meditaci - word/pdf (funkční)
 11. Tabulka sefirot ; ke stažení a meditaci - word/pdf (funkční)
 12. 49 bran omerového žalmu 67 ...

 13. Lag ba-omer (přímý link) ...

Omerové modlitby si můžete poslechnout a zároveň sledovat zde
Upozornění : funkční jsou prozatím jen prolinky s uvedenou stopáží
Lamedwaw 2007