Selichot - Slíches

Pochopitelně ani veletucet selichot žádné odpuštění nevyprosí. Máme je tu k dispozici především proto, abychom přemýšleli, viděli a hledali. Svoje chyby, přešlapy a svou nedokonalost. Abychom dostali potřebu to napravit (jakkoli nenapravitelné důsledky naše přešlapy měly) Neovlivňujeme jimi Nebesa, ale sebe sama. Přesně podle základního pravidla pro Dny plné respektu (Vysoké svátky) - tefila, tešuva u-cdaka maavirin gezejra raa… ( které ale platí trvale - nejen v určitý čas během kruhu roku, jak o tom svědčí už Mišna
  1. Něco na úvod             tube

  2. Jednotlivé slichot
  3. 01 - Ech niftach pe..       Lze vůbec... ?             překlad: jub
  4. 03 - Im avonenu ...       Když naše přešlapy       překlad: jub
  5. 37 - Šloš esre midot       Třinácti atributy...       překlad: Kopl
  6. 44 - Avla nafši ...             Duši jen žal...             překlad: jub

  7. Pijut / překlady
  8. Zápis a rozpis slichot pro Vysoké svátky

Bonus: Pirkej Avot (audio; česky)

Lamedwaw 2007