Sukot

Naši staří mu říkávali "Pod zelenou", jinak svátek stánků, zman simchatenu a prapůvodní vrchol zemědělského roku... Nejde jen o to, vzpomenout si, že lid Jisroele putoval pouští a "bydlel ve stáncích" - jidiškajt nám nabízí "zpřítomnění okamžiku" (ve všem a stále...) Jde tedy spíš o to, vrátit se "pod zelenou" a přemýšlet. (Základní informace vám podobně jako v mnoha dalších otázkách poskytne Wiki, praxe a vlastní úsudek.)
Záleží na vás, jakým způsobem a k čemu si tento svátek oddělíte, jak se sami oddělíte a čím pro vás bude, protože čímsi být může. -- Připravili jsme pro vás /jako obvykle/ takový pel-mel pohledů. Možná se točí v kruhu, možná stoupá po spirále. Chcete-li stoupejte s námi ...

  1. Úvodní vstup do toho svátku -- video    (you tube)
  2. Suka - s "děravou střechou" -- video    (you tube)
  3. Lulav - arba minim -- video    (you tube)
  4. Ušpizin (Jaakov nebo Josef) -- video    (you tube)

  5. O židovském kalendáři -- video    (you tube)
  6. Ještě pár slov -- ke kalendáři
  7. Tabulka patriarchů ; ke stažení a meditaci - word/pdf (funkční)
    (Liturgické texty vydalo anebo časem vydá nakladatelství Bergman)
Lamedwaw 2007