Siddur Šema Jisrael

Obecně

Dobrý den, přátelé. Pokud jste zavítali přímo a cíleně na tuto stránku a máte třeba o něco menší zkušenosti s hebrejskou modlitbou a židovským pohledem na ni, prosíme - vlastně spíš jen tiše doporučujeme, seznamme se nejdříve s některými obecnými pravidly uvedenými o jednu stránku zpátky pod značkou Obecně ... zde

Šema Jisrael - zvukem a obrazem
nádherně kantilované Šema zde

  1. Šema (be-lašon ha-kodeš) -- zde
  2. Šema (s českým překladem) - zde
  3. Šema (jen audi 3,30 - mp3)- stahuj
  4. Výklad první části (audi 15:30) stahuj
Šema v chederu - výuka, studium, symboly
  1. Již brzy ... (melamedsky)
  2. Krijat šema al ha-mita (noční Šema , viduj)

Siddurim kabalistů (Ariza*l, Ramchal aj.)

Text najdete v sekci Download.
Lamedwaw 2007