Krijat Šema al ha-mita
 1. Krijat - úvod a manuál *audi 9:57                      new

 2. Pro ty , kdo chtějí před usnutím společně vyslovit slova "Krijat šema al ha-mita" - namluvili jsme kompletní texty jak aškenaz, tak i sefarad. (Přesto je vnímejte spíše jako melamedskou pomůcku). Není totiž nad Vaši vlastní *kavanu :o)

  Kořenem ukládání ke spánku je pasáž "ha-mapil" (ty jenž uvodíš spánek), sefarad verze je více meditativní, více klade důraz na smíření a odpuštění, sobě, druhým, zklidnění a respekt vůči gilgulu. Proto také *sfaradim zahrnují do večerního *krijat i viduj; Ten v aškenaz verzi nenajdete.
  Pozn.: přijetí tzv. "čtyř smrtí" (tedy ortelů, které kdysi vynášel Bejt din) je rovněž kontemplativní a navýsost symbolické, ani to v aškenaz verzi nenacházíme - nicméně i aškenaz varianta má množství nádherných detailů ...
 3. Krijat šema (sefarad) - *audi 10:00        video (9:32)

 4. Jak jsme si již stačili říci, sefarad verze je více meditativní, více klade důraz na smíření a odpuštění, sobě, druhým, zklidnění a respekt vůči gilgulu. Proto také *sfaradim zahrnují do večerního *krijat i viduj; Ten v aškenaz verzi nenajdete.
  Nicméně vše je vyváženo nádhernou "andělskou" modlitbou v závěru aškenaz verze - *Be šem Adonaj Elokaj Jisroel ... Michael, Gavriel, Uriel a Rafael ...
 5. Krijat šema (text - aškenaz) - *audi 12:30

 6. Následující audio tracky jsou určeny těm, kdo chtějí pracovat přímo s textem. Jako v "chederu", tedy nastudovat si zavčatu to, co pak budou myšlenkou anebo i ústy případně vyslovovat. Omlouváme se (ale jen docela maličko), že audio není zároveň opatřeno i video-snímkem. Ale platí-li pravidlo "furt vejš", stačí jen vzít do ruky Váš osobní siddur a sledovat slova i tištěný text - a za chvíli se v modlitbě spolehivě zorientujete, a ještě uděláte krok kupředu v práci se studijními texty ..
 7. Krijat šema - několik slov (komentovaný text - sefarad) - *audi
 8. La-šem jichud -- Ribono (komentovaný text) *audi 18:52
 9. Haškivejnu a *Ha-mapil (komentovaný text) *audi 13:06
 10. Závěr - sefarad (komentovaný text) *audi 20:01

 11. Viduj (vlastní stránka) *audi i *video              new (švat 5769)
    Texty (Sichot Jicchak) ke stažení jsou v sekci download


Prosba

Dobrý den, přátelé. Pokud jste zavítali přímo a cíleně na tuto stránku a máte třeba o něco menší zkušenosti s hebrejskou modlitbou a židovským pohledem na ni, prosíme - vlastně spíš jen tiše doporučujeme, seznamme se nejdříve s některými obecnými pravidly uvedenými o jednu stránku zpátky pod značkou Obecně ... zde

Lamedwaw 2007