Otazníky, díry a divy ...

Občas se studentům zdá, že má bible díry. Občas se najdou otázky, které se jen špatně řeší. Občas je dobré diskutovat. Občas zde uveřejníme pokus díry ucpat, divy vysvětlit a poradit se s tradicí... Nechť nic neplyne násilím. A nevěřte, že cesta vede přes rýsovací prkno rácia. Krása spočívá v životě a život zase v naplněném příběhu. Na počátku byl příběh (totiž slovo).
  1. Učiňme člověka aneb:    Proč si pámbu "myká" ?        (ber 1:26) - tradiční pohled
  2. Stvořil ho versus "stvořil je" aneb: Kdy "začala" Eva ?         (gn 1:27)
  3. Evoluce aneb:    Missing ling (chybějící článek)?               (gn 1:11,20,24)
  4. Chatan damim" "Ženich krví jsi mi,,"        new        (ex 4:19-27,20,24)
  5. První žid ?    Adam, Abraham nebo kdo ?        (ex 19:5-6)
  6. Oko za oko     Je to o pomstě a krutosti?      (ex 21:22-6)
  7. Žena Madianka ... Čili Kušijka? A kde zůstala Cippora ?    new     (nu 12:1)

  8. brzy také ...
  9. Co dělal havran ?                                                          (noach 8:7)
             (Časem /bs*d/ i na CD-ROM )
   Podaří-li se propojení se serverem eretz.cz - budete moci pohodlněji stahovat
v době co nejbližší
             Včas vás upozorníme
Lamedwaw 2007