Ruth (česky - z Biblí kralické) - A
  1. Kniha Rut / český poslech (17:40)

  2. Sfirat omer stránka, která úzce souvisí ... (funkční)

Lamedwaw 2007