Šabat
 1. Jak přežít šabat ? - A      new
 2. 39 melachot - činnosti, kterých se vyvarujeme - A      new

 3. Hadlakat ner ...    Zapalování světel video-verze      (6:19)      new
 4. Kabalat šabat ... (vstupní žalmy, texty, videa ; )      new
 5. Šalom alejchem - zpívaný text modlitby (aškenaz )*audi 6:30
 6. Šalom alejchem - zpívaný, jiná verze bez koment.*video 1:40
 7. Ana be-choach - zpívaný text s překladem *video 2:32
 8. Ešet chajil - zpívaný text modlitby (aškenaz )*audi 3:30
 9. Ešet chajil - zpívaný text s koment. *video 4:30
 10. Atkinu          (pozvání před kidušem) - samostatná stránka         new
 11. Kiduš lejl šabat - text modlitby *Avi
 12. Kiduš lejl šabat ... (instruktážní video) 7:56

 13. "Netilat" pro lejl šabat ... (instruktážní video) 4:56
 14. "Moci a seuda pro lejl šabat ... (instruktážní video) 4:30

 15. Před havdalou... ... (otvírání "Bran" - video) 7:20
 16. Havdala ... (instruktážní video) 8:50
 17. Šábesové midrašim - A
 18. Hilchot šabbat (Kicur Šulchan) *dvaš - A (připravujeme)

Po pádu serveru imeem.com jsou funkční jen snímky s tučně uvedenou stopáží
Šabatové modlitby si můžete poslechnout a zároveň sledovat zde

Lamedwaw 2007